8 Reply to “ Coleg Bywyd ”

  1. Browse Pages. Bands, Businesses, Restaurants, Brands and Celebrities can create Pages in order to connect with their fans and customers on Facebook.
  2. Mae Coleg Cambria yn gosod llwyddiant myfyrwyr ac addysgu a dysgu fel blaenoriaeth. Rydym yn dibynnu ar bobl ardderchog sy'n gallu chwarae rôl allweddol wrth wireddu cynllun strategol y coleg. Rydym yn cydnabod yr angen i recriwtio, datblygu a chadw staff rhagorol sy'n rhagori ar ddisgwyliadau’r myfyrwyr a chwsmeriaid.
  3. Prifysgol Abertawe Coleg Meddygaeth Swansea University College of Medicine Athrofa Gwyddor Bywyd 2, Parc Singleton Institute of Life Science 2, Singleton Park Abertawe SA2 8PP Swansea SA2 8PP Ffon () Ebost [email protected]mataroner.coinfo Phone () Email [email protected]mataroner.coinfo
  4. Elfed Gyrn Goch is on Facebook. Join Facebook to connect with Elfed Gyrn Goch and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.
  5. Adran Sgiliau Byw yn Annibynnol / Independent Living Skills Department – O fewn y Meysydd Rhaglen Byw'n Annibynnol, bydd angen i'r person llwyddiannus fod yn frwdfrydig ac yn hyblyg i gefnogi dysgwyr o fewn ystod o sgiliau bywyd a gwaith, megis e.e. coginio, sgiliau byw bob dydd, garddio, llythrennedd, rhifedd, TG, sgiliau dinasyddiaeth, datblygiad personol a chymdeithasol ac yn gweithio yn.
  6. Aug 05,  · Diweddariad gan Goleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg (CoESE) ym Mhrifysgol Bangor ar sut beth fydd bywyd i fyfyrwyr Cyfrifiadureg, Gwyddorau Eigion, Gwyddorau Naturiol a Pheirianneg yn
  7. Dysgwr y Coleg yn creu llyn bywyd gwyllt ar gyfer y gymuned. Mae ardal o goetir sy'n cynnig hafan i fywyd gwyllt More brodorol Cymru wedi cael ei wella ar gyfer y gymuned leol, diolch i grŵp o ddysgwyr a ymunodd ag ymgyrchwyr lleol i amddiffyn yr ecosystem a chreu cynefin naturiol ffyniannus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *